YesIT

Matematika1, postupně doplňuji a upravuji.

Chyby prosím hlašte :-)

TIP:

http://www.wolframalpha.com/
limit of ((x-4) / (x+2))^(2x+1) as x approaches inf

jen limity

Derivace:
derivative (sin(x) - x cos(x))/(cos x + x sin x)

Taylorův polynom:
Taylorův polynom kalkulačka

Funkce: Průběh funkce

Matematika 1

cv1_vektory_lineárne_ nezavisle_a_jine.pdf

cv2_hodnost_ a_inverzní_ matice.pdf

cv3_Gausova_eliminacni_metoda.pdf

cv4_determinant.pdf

cv5_sing_regul_cramer_ frobeniova_vlastni_cislo_vektor.pdf

limity_a_posloupnosti_cv6.pdf

rady_df_obory _monotonost_fce_cv7.pdf

cv8_limita_funkci

cv9_slozene_fce

cv10_derivace

cv11_prubeh_funkce

cv12_tayloruv_polynom_ slovni_uloha_na_extremy

cv13_prubeh_funkce

cv14_zkouska.pdf