YesIT

Repetitorium z matematiky, postupně doplňuji a upravuji.

Vzdělání:

Repetitorium z matematiky
Počítání s polynomy Kap1
Zlomky Kap2
Výrazy s odmocninami Kap3
Lineární (sčítací a dosazovací metoda) a kvadratické rovnice Kap4
Vlastnosti funkcí Kap5 - grafy, sudost, lichost
Nerovnice, Definiční obor, podmínky Kap6
Grafy lineárních a kvadratickžch funkcí, Úprava na čtverec Kap7
Hyperboly Kap8
Exponenciální rovnice a nerovnice, exp. grafy Kap9
Logaritmické rovnice Kap10
Goniometrické funkce - sin, cos Kap11
Opakování a Binomická věta Kap12
kap13 2014
vypocet_vrcholu_podrobne
binomicka_veta