YesIT

Mono

SharpDevelop

C#, postupně doplňuji a upravuji.

Moje programy k dispozici free:

Hra GO se zdrojovým kódem (GOhraCAyesit.cz)