YesIT

Podílové fondy - pouze akciové (ne dluhopisové či smíšené)

    Nedáváte daňové přiznání z prodeje cenných papírů (15% daň), pokud splníte alespoň jednu z podmínek:
  1. Neprodali jste cenné papíry dříve než uběhli 3 roky od jejich nákupu.
  2. V jednom kalendářním roce nepřesáhla celková částka všech prodaných cenných papírů 100 000Kč.
https://portal.gov.cz/rozcestniky/zdaneni-prijmu-z-investic-do-cennych-papiru-RZC-91

Podílové fondy - pouze dluhopisové

Pokud má akciový fond nebo akciová společnost sídlo v ČR, daňové přiznání řeší vyplácející firma, ne běžná fyzická osoba.