YesIT

Domů

Postupně doplňuji a upravuji.

Pojmy

velikost přenášené zprávy (paketu) (MTU): 1500 bytes (bajtů), menší může být, větší ne

Počítačové sítě

pocet_hostu_v_siti1.pdf

pocet_hostu_v_siti2.pdf

pocet_hostu_v_siti3.pdf

maska_site.pdf

subnety.pdf

subnety_yesit.cz.pkt

subnety2.pdf

subnety2_yesit.cz.pkt

router.pdf

adresace_site_brezen2021.pdf

neznam_masku_30-05-2016.pdf

ISOOSIaTCPIP_2024.pdf