YesIT

NOVINKY

Oracle Database 12c

    Instalace:
  1. Otevřít adresář winx64_12102_database_2of2 a v něm najít podadresář Components, soubory a podadresáře Components dej kopírovat
  2. Vlož do winx64_12102_database_1of2\database\stage\Components
  3. Spusť setup.exe jako administrator.
  4. Po úplném nainstalování: https://localhost:5500/em , SQL Plus, SQL Developer

Ukázky databází a dotazů

Databáze: