Banky - online bankovnictví
Equa bank Air bank Air bank ING Creditas Creditas Hello bank Hello bank mBank
osobní osobní spořící spořící osobní spořící osobní spořící osobní
Založení, vedení, zrušení
Vklad není, forma založení:
Transakce v ČR příchozí
Transakce v ČR odchozí
Vydání/vedení/obnova/platby debetní kartou
Změna PIN v bankomatu zdarma, rychle
Pohodlně vidět/změnit bez znalosti původního PINu v IB zdarma změnit vidět změnit změnit
SEPA platba příchozí 9Kč 25Kč 15Kč
SEPA platba odchozí 99Kč 25Kč 50Kč 80Kč
Dostupnost bankomatů v ČR pro výběr zdarma jakékoliv částky:
Dostupnost vkladomatů v ČR pro vklad zdarma jakékoliv částky:
Výběry z bankomatů v EU (ne ČR) - výběr zdarma jakékoliv částky 9Kč 25Kč 30Kč
Funguje s aplikací vše na tabletu bez mobilu (při reklamaci telefonu)
Minimální úročení účtu, kterou dá banka: 0,01% 0% 0% 0,1% 0% 1% 0% 0% 0%
Maximální úročení za podmínek dle akt. sazebníku: 0,01% 1% 1% 0,5% 0% 1,1% 0,6 1,5 0%

Vysvětlivky:
zdarma vyniká / výborně zdarma / ok zadrma, ale, částečně, bez přidané hodnoty platí se / špatný katastrofa
Bílá: neexistuje nebo nejsou data. Hodnocení z pohledu: služby bez podmínek

Údaje byli zjištěné ke dni: 17.03.2019 v 09.03 hodin.

Tabulka již obsahuje data i ze sazebníků, které teprve začnou platit.

Co je to zdarma osobní nebo spořící účet?
Zdarma bez podmínek založení i vedení účtu bez nutného vkladu a časového omezení, stejné obchodní podmínky při založení online i na pobočce. Zrušení účtu zdarma.
Nulové či kladné úročení na jakoukoliv částku.
Všechny tuzemské příchozí a odchozí platby zdarma.
Alespoň pro jednu debetní kartu k účtu neexistují poplatky za vydání/vedení/obnovu/platby/změna PINu.
Nejsou zpoplatněné barevné linky a existuje email. Nabízí volání umožňující čerpat volné minuty nebo volání zdarma.