Ekonomie


81. Cenově neelastická nabídka reaguje na změny ceny proporcionálně většími změnami nabízeného množství.

  PRAVDA
  NEPRAVDA

82. Technologický pokrok vede ke zvýšení mezního produktu práce (posun křivky mezního produktu vpravo nahoru).
  PRAVDA
  NEPRAVDA

83. Technologické optimum firmy je situace, kdy firma vyrábí nejefektivněji, tzn. kdy jsou průměrné náklady na jednotku vyrobeného výstupu nejnižší.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

84. Celkové příjmy jsou součinem vyráběného množství a ceny za jeden kus.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

85. Substituční efekt růstu ceny vyjadřuje změnu preferencí spotřebytele ve směru od relativně dražšího k relativně levnějšímu statku.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

86. Cenová elasticita poptávky mezi dvěma body (tzv. oblouková elasticita poptávky) dává poněkud nepřesný odhad elasticity poptávky.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

87. Celkové příjmy jsou součinem celkového zisku a množství prodané produkce.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

88. Monopson na trhu práce je situace, kdy na trhu působí v daném oboru jediná firma, která díky tomu může zaměstnancům diktovat své podmínky.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

89. Čím delší je časové období, tím hůře se výrobce dokáže vyrovnat se změnami ceny na trhu, a tím vyšší je proto cenová elasticita jeho nabídkové křivky.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

90. Individuální nabídka dokonale konkurenční firmy v dlouhém období představuje obalovou křivku krátkodobých křivek nabídky dokonale konkurenční firmy.

  NEPRAVDA
  PRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň