Ekonomie


71. Technologické optimum firmy v krátkém období je situací, kdy podnik při dané technologické úrovni vyrábí s nejnižšími průměrnými náklady na jednu vyrobenou jednotku.

  NEPRAVDA
  PRAVDA

72. Úrok (úroková míra) je důchod, který plyne věřiteli za to, že odložil svou současnou spotřebu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

73. Monopolistická konkurence je teoretická tržní situace, kterou si lze v praxi jen stěží představit.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

74. Mezní produkt výrobního faktoru vyjadřuje, o kolik se zvýší celkový produkt realizovaný daným výrobním faktorem při zvýšení množství výstupu firmy o jednotku.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

75. Bariéry vstupu do odvětví jsou charakteristické pro všechny typy nedokonalé konkurence.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

76. Trh představuje v ekonomickém pojetí časoprostorový průnik mezi nabídkou a poptávkou.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

77. Důchodová elasticita poptávky po nezbytných statcích je větší než jedna.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

78. Přírodní monopol je firma, která má exkluzivní přístup k přírodním zdrojům a nerostným surovinám nezbytným pro výrobu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

79. Poptávka (poptávková funkce) se posouvá doprava v případě, kdy se zvyšuje velikost důchodu poptávajících ekonomických subjektů.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

80. Ve velmi krátkém období je cenová elasticita nabídky vysoká, nabídková křivka je tedy velmi strmá.

  PRAVDA
  NEPRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň