Ekonomie


61. Potřeby ekonomických subjektů i zdroje k jejich uspokojení jsou omezené, což vede k plýtvání.

  NEPRAVDA
  PRAVDA

62. Cenový práh bývá zpravidla stanoven na úrovni nižší než byla rovnovážná cena.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

63. Dokonale neelastická nabídka představuje situaci, kdy je prodejní cena výrobku daná a výrobce ani spotřebitel ji nedokážou ovlivnit.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

64. Cenový strop představuje stanovení maximální ceny, která nesmí být na trhu překročena.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

65. Výrobní faktory se v ekonomii zpravidla dělí na práci, půdu, kapitál.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

66. Spotřebitelský přebytek vyjadřuje část celkového užitku, kterou získává spotřebitel navíc nad objem prostředků vynaložených na nákup.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

67. Neutrální teorém je nejbližším ze všech tří variant teorémů pavučiny.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

68. Zákon klesajících výnosů z variabilního výrobního vstupu říká, že se zaměstnáváním dalších dodatečných jednotek variabilního vstupu klesají přírůstky celkového produktu tohoto výrobního faktoru (při fixním množství ostatních výrobních faktorů).
  PRAVDA
  NEPRAVDA

69. Cenově elastická poptávka reaguje na změny ceny proporcionálně většími změnami poptávaného množství.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

70. Příjem z mezního produktu práce je na dokonale konkurenčních trzích součinem mezního produktu práce a ceny finálního výrobku.

  PRAVDA
  NEPRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň