Ekonomie


51. Konvergentní teorém pavučiny je synonymem pro český výraz odstředivý teorém.

  NEPRAVDA
  PRAVDA

52. Celkový užitek z daného množství spotřebovávaných jednotek zboží nebo služby vyjadřuje sumu mezních užitků ze spotřeby všech těchto jednotek.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

53. V okamžiku, kdy se na trhu zboží nebo služeb prosadí taková cena, při níž je ochota spotřebitelů prodávat v rovnováze s ochotou firem nakupovat, hovoříme o tržní rovnováze.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

54. Mzda (mzdová sazba) je důchod, který plyne zaměstnavateli z odvedené práce.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

55. Průměrné fixní náklady v celém svém průběhu klesají a minima dosahují v průsečíku s dlouhodobými mezními náklady.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

56. Výrobní efektivnost je situace, kdy firma v dlouhodobém období vyrábí v minimu průměrných nákladů, tedy situace typická pro přirozený monopol.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

57. Bod ukončení činnosti dokonale konkurenční firmy v krátkém období leží v průsečíku krátkodobých průměrných a průměrných variabilních nákladů.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

58. Dividenda je podíl hospodářského výsledku přepočtený na jedni akcii podniku.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

59. Relativní ztráta firmy je taková situace, kdy je ekonomický zisk firmy záporný, ale účetní zisk je stále ještě kladný.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

60. Celkový zisk je rozdílem celkových nákladů a celkových příjmů firmy.

  PRAVDA
  NEPRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň