Ekonomie


41. Tržní mechanismus popisuje způsob, jakým se na trhu vytváří rovnováha.

  NEPRAVDA
  PRAVDA

42. Fixní výrobní vstupy jsou takové, které nelze měnit v krátkém ani v dlouhém časovém období.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

43. Účetní zisk je v podstatě vždycky vyšší než ekonomický zisk.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

44. Pokud je cenová elasticita poptávky menší než cenová elasticita nabídky, bude na trhu fungovat s největší pravděpodobností odstředivý teorém.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

45. Implicitní náklady, neboli náklady ztracené příležitosti (někdy též oportunitní náklady) jsou součástí nákladů explicitních.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

46. Méněcenné statky lze charakterizovat jako zboží nebo služby, bez nichž se spotřebytel nedokáže obejít a jejichž nákup je do značné míry nezávislý na jeho důchodu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

47. Křivka poptávky představuje maximální poptávané množství, které je spotřebitel ochoten za danou cenu nakoupit.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

48. Variabilní náklady představují ty náklady, za něž si firma v krátkém období pořizuje tzv. variabilní výrobní faktory, neboli vstupy souhrnně označované pojmem práce.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

49. Cennově neelastická poptávka reaguje na změny ceny proporcionálně většími změnami poptávaného množství
  NEPRAVDA
  PRAVDA

50. Monopolní zisk (monopolní renta) je v dlouhém období zpravidla nulový.

  NEPRAVDA
  PRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň