Ekonomie


31. Práci, kapitál, půdu, energii, vodu, plyn a materiál lze označit souhrnným pojmem výrobní vstupy (výrobní faktory).

  PRAVDA
  NEPRAVDA

32. Množství výstupu, při němž je velikost mezních a průměrných nákladů dokonalé konkurenční firmy v dlouhém období stejná jako výše mezních a průměrných příjmů této firmy, můžeme současně označit za ekonomické i technologické optimum firmy a za bod ukončení činnosti firmy v dlouhém období..
  PRAVDA
  NEPRAVDA

33. Důchodový efekt vysvětluje, proč při poklesu ceny jednoho statku zvýší spotřebytel poptávané množství všech statků.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

34. Závislost ceny na poptávaném množství, výši důchodu, preferencích a dalších faktorech zachycuje poptávka (poptávková funkce).
  NEPRAVDA
  PRAVDA

35. Nabídka práce vyjadřuje ochotu zaměstnavatelů nabízet práci a dávat za ni zaměstnancům určitou mzdu.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

36. Odbory (odborové svazy) představují monopolní sílu na trhu práce stojící na straně nabídky práce.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

37. Dvojici produktů, které lze vzájemně snadno nahrazovat, zpravidla označuje za substituty.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

38. Tržní nabídka je taková nabídka, která nepodléhá regulaci ze strany států.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

39. Gossenův zákon předpokládá, že s každou další spotřebovávanou jednotkou se celkový užitek spotřebytele zvýší o menší přírůstek.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

40. Individuální nabídka je souhrnnou nabídkou jednoho konkrétního odvětví.

  PRAVDA
  NEPRAVDA


yesit.cz - Ekonomie

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň