Ekonomie


21. Výrobce (firma, producent, podnik) představuje ten ekonomický subjekt, který nabízí práci svým zaměstnancům, aby s jejich pomocí mohl realizovat ýrobu.

  PRAVDA
  NEPRAVDA

22. Spotřebitelský přebytek je ta část přebytku výrobce, kterou monopol věnuje na charitu.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

23. Autoregulace je schopnost státu pomocí vestavěných stabilizátorů automaticky regulovat tržní neefektivnost.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

24. V dlouhodobém časovém období může výrobce měnit množství práce i množství kapitálu, které zapojuje do výroby, což mu dává možnost pružněji reagovat na změnu tržní ceny.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

25. Převis nabídky (nabízeného množství) vzniká v situaci, kdy spotřebitelova ochota nakupovat předčí výrobcova očekávání.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

26. Náklady mrtvé váhy jsou nejvyšší u monopolu, nižší u oligopolu, ještě nižší u monopolistické konkurence a nejnižší na trhu s dokonalou konkurencí.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

27. Krátké období je takové, v němž není možné změnit množství práce ani kapitálu zapojované do výroby.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

28. Zlaté pravidlo maximalizace zisku říká, že firma dosahuje nejvyššího ekonomického zisku v bodě, kde se protíná křivka mezní nákladů s křivkou průměrných příjmů.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

29. Rostoucí výnosy z rozsahu se projevují v rostoucí části křivky dlouhodobých průměrných nákladů.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

30. Giniho koeficient vyjadřuje míru důchodové nerovnosti. Čím vyšší hodnota, tím nižší důchodová nerovnost.

  NEPRAVDA
  PRAVDA


yesit.cz - Ekonomie

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň