Ekonomie


11. Bodem zvratu se rozumí taková úroveň výstupu firmy, při níž dochází ke změně ekonomické ztráty v ekonomický zisk nebo naopak.

  PRAVDA
  NEPRAVDA

12. Přirozený monopol je firma, která má exkluzivní přístup k přírodním zdrojům a nerostným surovinám nezbytným pro výrobu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

13. Dokonale neelastická poptávka představuje situaci, kdy je cena výrobku daná a nemění se.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

14. Dlouhodobé mezní náklady vyjadřují, o kolik se zvýší dlouhodobé celkové náklady při zvýšení množství vyráběné produkce jednotku.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

15. Smluvní kartel (koluzivní oligopol) je situace, kdy se na trhu více výrobců spojí v jednu společnost.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

16. Křivka sledující závislost mezi množstvím výstupu produkovaným jednou firmou a cenou tohoto výstupu na trhu finální produkce se nazývá individuální poptávkou po produkci jedné firmy.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

17. Cenová elasticita nabídky měří schopnost výrobce přizpůsobit jeho výrobu změnám ceny na trhu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

18. Odpad, znečištění nebo také alergeny jsou typickými nežádoucími statky.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

19. Pokud je indiferenční křivka dána funkcí a vyjadřuje konkrétní hodnotu celkového užitku, pak se jedná o kardinalistické pojetí teorie užitku.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

20. Celkové příjmy jsou součinem celkových nákladů a množství prodané produkce.

  NEPRAVDA
  PRAVDA


yesit.cz - Ekonomie

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň