Ekonomie


101. Výdaje představují jakékoli snížení peněžních prostředků ve firmě.

  PRAVDA
  NEPRAVDA

102. Substituty jsou dva výrobky, které se vzájemně dají nahrazovat.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

103. Normální statky jsou typické kladnou křížovou elasticitou poptávky.
  NEPRAVDA
  PRAVDA