Ekonomie


91. Cenový tvůrce (price-marker) je taková firma, která může alespoň do určité míry ovlivnit cenu, za kterou prodává svou produkci.

  NEPRAVDA
  PRAVDA

92. Nabídka (nabídková funkce) spojuje takové kombinace ceny a nabízeného množství, při nichž výrobce maximalizuje užitek spotřebitele.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

93. Nákladová funkce dává do souvislosti velikost výstupu firmy jako nezávisle proměnnou a velikost nákladů firmy.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

94. Úrok, resp. úroková míra je důchodem, který plyne vlastníkům z fyzického kapitálu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

95.Tržní cena je cena, která přesně pokrývá náklady výrobce.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

96. V případě nabídkové funkce představuje nabízené množství nezávislou proměnnou a cena proměnnou závislou.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

97. Rozpočtová přímka spojuje takové kombinace statků X a Y, které spotřebiteli přinášejí stejný celkový užitek.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

98. Krátkodobé průměrné náklady mají své minimum ve stejném množství výstupu jako průměrné variabilní náklady, neboť je zespoda protíná křivka krátkodobých mezních nákladů.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

99. Individuální poptávka představuje poptávku spotřebitelů po produkci jedné firmy nebo poptávku jednoho spotřebitele po daném produktu.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

100. Cenová elasticita nabídky mezi dvěma body (tzv. oblouková elasticita nabídky) dává poněkud zkreslený odhad elasticity nabídky.

  PRAVDA
  NEPRAVDA


yesit.cz

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň