Ekonomie


1. Převis poptávky se projevuje nadbytečnými zásobami, které nejsou za aktuální cenu prodejné.

  PRAVDA
  NEPRAVDA

2. Firma, která se snaží maximalizovat zisk, se vlastně snaží o maximální velikost tržeb, protože tržby a zisk firmy jsou v podstatě totéž.:
  NEPRAVDA
  PRAVDA

3. Práce představuje pro spotřebytele z hlediska mikroekonomického chápání nežádoucí statek.
  PRAVDA
  NEPRAVDA

4. Tržní poptávka představuje horizontální (vodorovný) součet individuálních poptávek jednotlivých spotřebytelů.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

5. Racionální chování spotřebytele při nákupu jediného statku předpokládá, že se spotřebytel snaží maximalizovat svůj mezní užitek.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

6. Křivka stejného výstupu firmy (izokvanta) je totožná s krátkodobým mezním produktem práce:
  NEPRAVDA
  PRAVDA

7. Státní regulace je vždy žádoucí a efektivní.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

8. Cenově elastická nabídka reaguje na změny ceny proporcionálně většími změnami nabízeného množství.
  NEPRAVDA
  PRAVDA

9. Cenný papír je např.: akcie, obligace, dluhopis, nebo směnka
  NEPRAVDA
  PRAVDA

Křížová elasticita poptávky je u komplementárních statků kladná.

  NEPRAVDA
  PRAVDA


yesit.cz - Ekonomie

Copyright © 2004, Milan Mroczkowski, Kadaň