YesIT

PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK V ADMIN. MODU WINDOWS

format c: /u

PathPing 192.168.1.1

netsh int ip reset

sfc /scannow

powercfg -a

powercfg -L

where notepad

net view


BASH V ROOT MODU LINUX

Základy administrace Windows

PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK V ADMIN. MODU nebo SOUBOR.BAT

echo novy > text.txt
Vytvořím soubor text.txt a v něm bude slovo novy, pomoci znaku > mohu i text zaměnit

echo novy2 >> text.txt
Přidám slovo novy2 na další řádek za slovo novy do již vytvořeného souboru text.txt

del /f text.txt
smaze soubor text.txt i pro cteni, erase

del /P slozka
Del maže pouze soubory uvnitř adresáře slozka, na každý soubor se ptá.

rmdir smazeprazdnyadresar
rd

rmdir /S smazeplnyadresar

ren "text novy.txt" "texty.txt"
Přejmenuji soubor, rename

type "text novy.txt" | more
Zobrazit obsah souboru, more - postupně, využívám uvozovky, pokud má název souboru mezeru

tree d: | more
Stromové zobrazení celého disku D:, lze přerušit pomocí CTRL+C

cls

move slozkasoubor slozka
Přesune soubor či složku do jiné složky

xcopy m*technet.??? pod2 /V
Kopíruje pouze soubory, například mujtechnet.txt se třemi znaky přípony do složky pod2 a provede kontrolu velikosti

xcopy co kam /S /V
Kopíruje složku co se všemi podsložkami ve kterých je soubor do složky kam

robocopy co kam /E
Kopíruje složku se všemi podsložkami včetně vlastností složek: práv atd.

dir /O | more
Výpis adresáře podle abecedy a typu, more zobrazí postupně

dir /O /W

md vytvoriadresar
mkdir

cd ..
chdir ..

ipconfig /renew
Obnoví IP adresu rozhranní

ipconfig /flushdns
Vyprázdní DNS cache

ipconfig /registerdns
Obnoví DHCP pronájem a znovu zaregistruje adresu u DNS

ipconfig /displaydns | more
Zobrazí DNS cache

net users
zobrazí uživatele na počítači

net users %username%
zobrazí informace o aktuálním uživateli

net users milan
zobrazí informace o uživateli, lokálním účtu

net users %username% nové_heslo
změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla, který nemá online účet

net users milan nove_heslo
změní heslo uživateli bez znalosti původního hesla, který nemá online účet

net users nový_uživatel heslo /add
vytvoří nového uživatele s heslem

net users jmeno_uzivatele /delete
smaže uživatele

net localgroup
zobrazí existující lokální skupiny

net localgorup Administrators
ukáže uživatele ve skupině administrátorů

net localgroup Administrators %username% /add
vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů

where /R c:\ *.iso |more > C:\iso.txt
prohledá rekurzivně, tedy i uvnitř adresářů

schtasks /create /TN SpustitFirefox /SC onlogon /TR "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
plánovač úloh; vytvořit; Task Name; Schedule (časový plán) weekly, daily; Task Run (úloha spustí program); /D mon (den pondělí); /ST (Start Time) HH:MM

schtasks /create /?

ipconfig | clip
zkopíruje do schránky, otevři notepad a dej CTRL+V.

attrib soubor.txt
zjistim atributy, vlastnosti souboru

find /I /N "je" soubor.txt
hledam v souboru bez ohledu na velikost pismen, vypise cislo radky, /C pocet nalezenych

findstr /I /N "je" soubor.txt | find /I /C "je"
findstr je rychlejsi nez find, vyhleda slovo, pak znovu vyhledat ve vyhledanem a dostanu pocet

rd /s c:\$Recycle.Bin
když nejde vysypat koš, po použití příkazu, vysypej běžným způsobem

POWERSHELL - ne admin mod

net use z: \\192.168.1.43\"downloads slozka" /savecred
namapuje síťovou cestu na disk, yepta se na jmeno a heslo, /savecred ulozi heslo do credentials

net use z: /delete

net use
zobrazí mapované

net use * /delete

WIN+R

regedit

charmap

msconfig

shell:Desktop

ncpa.cpl

gpedit.msc

JINÉ ZKRATKY

Božský režim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Vytvoř novou složku a pojmenuj ji viz výše


Administrace Linuxu

BASH

prikaz

SCRIPTY

prikaz

HACK

prikaz

Odkazy

Pro Windows

slashroot.in

jiribrejcha.net


Pro Linux

odkaz